Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

174B IV 319719
Revízia vyúčtovania dane zo mzdy a literárnej dane za r. 1969–1971; inventár predmetov nachádzajúcich sa v prednáškovej sieni Spoločnosti na Jiráskovej ul. č. 3.
175B IV 319729
Revízna správa.
176B IV 319739
Zápis z porady o revízii v r. 1973.