Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

140B II 1319668
Zápisnica z 13.VI.1966 zo zakladajúceho zhromaždenia pobočky Spoločnosti v Košiciach; zápisnice z členskej schôdze a z prvej schôdze výboru pobočky v Košiciach; správa o činnosti za rok 1966.
141B II 1319678
Zápisnice zo schôdzí výboru pobočky; správa o činnosti pobočky za 1. polrok 1967.
142B II 1319688
Zápisnica zo zasadania predsedníctva výboru pobočky; správa o činnosti pobočky za r. 1968.
143B II 1319698
Plán práce a správa o činnosti pobočky Spoločnosti v Košiciach.
144B II 1319708
Zápisnica zo zasadania výboru pobočky; plán a správa o činnosti pobočky v Košiciach za r. 1970.
145B II 1319718
Korešpondencia: plán činnosti pobočky v Košiciach; zápisnica zo zasadania výboru pobočky.
146B II 1319728
Správa o činnosti pobočky za rok 1972.
147B II 1319738
Plán činnosti pobočky na rok 1973.
148B II 1319748
Plán práce pobočky na r. 1974.