Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

20B II 2b19661
Zápisnice z pracovných porád tajomníkov Spoločnosti.
21B II 2b19701
Zápisnice z pracovných porád tajomníkov Spoločnosti.