Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

149B III19648
Zoznam funkcionárov a rozdelenie sekcií; zápis zo zasadania prezídia ČSAV.
150B III19658
Zápisy zo zasadania hlavného výboru Československej spoločnosti; pozvánky.
151B III19668
Program 2. konferencie československých historikov vedy a techniky; zápisy zo zasadania hlavného výboru Československej spoločnosti.
152B III19678
Zápisy zo zasadania predsedníctva spoločnosti; korešpondencia.
153B III19688
Zápisy zo zasadania hlavného výboru Československej spoločnosti.
154B III8
Zápisnica zo zasadania Spoločnosti.
155B III8
Zápis zo schôdze reorganizovanej redakčnej rady časopisu Dějiny věd a techniky; zápis zo zasadania národného komitétu pre dejiny vied a techniky.
156B III19728
Zápis zo schôdze redakčnej rady časopisu Dějiny věd a techniky; zápisy z prípravného výboru reorganizácie Československej spoločnosti.
157B III19738
Zápisy z porád predsedníctva hlavného výboru Československej spoločnosti.