Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

63B II 819665
Udelenie odmien ss. Mauerovej a Kováčikovi.
64B II 819675
Udelenie odmien za vzorné plnenie pracovných úloh.
65B II 819685
Potvrdenie o spolupráci so Spoločnosťou.
66B II 819695
Odklad vojenského cvičenia.
67B II 819705
Jednorázová odmena s. Mauerovej; potvrdenie aktívnej činnosti v spoločnosti pre M. Jurkoviča.
68B II 819725
Odmeny zamestnancom.
69B II 819735
J. Tibenský – dekrét o zvolení za miestopredsedu hlavného výboru Československej spoločnosti pre dejiny vied a techniky.
70B II 819745
Spory s členmi spoločnosti.