Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

6B I 219661
Obežník týkajúci sa vypracovania komplexnej správy o činnosti vedeckých spoločností.
7B I 219731
Smernice pre rozpočtovanie a hospodárenie vo vedeckých spoločnostiach.