Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

30B II 419651
Správa o činnosti Slovenského výboru Československej spoločnosti pre dejiny vied a techniky za r. 1965.
31B II 419661
Správa o činnosti Spoločnosti za obdobie 1. polroka 1966; správa o činnosti Spoločnosti za r. 1966.
32B II 419671
Správa o činnosti Spoločnosti za 1. polrok 1967; správa o činnosti za r. 1967.
33B II 419681
Správa o činnosti za r. 1968.
34B II 419691
Správa o činnosti Spoločnosti za r. 1969.
35B II 419701
Správa o činnosti za rok 1970; ideovopolitické zhodnotenie činnosti Spoločnosti pre dejiny vied a techniky od r. 1968.
36B II 419711
Správa o činnosti Spoločnosti za 1. polrok 1971; správa o činnosti za r. 1971; štatistické údaje o spoločnosti.
37B II 419721
Správa o činnosti za r. 1972; návrh kandidátky na obdobie 1973–1974.