Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

92B II 12a19657
Zápisnica zo zakladajúcej schôdze sekcie; zoznam prvých funkcionárov sekcie; pozvánka na zasadnutie sekcie.
93B II 12a19677
Správa o pobyte prof. Dr. Tartalju zo Záhrebu v Bratislave; článok a výstrižok z Pravdy o Dr. Vojtechovi Alexandrovi, kežmarskom lekárnikovi.
94B II 12a19677
Bulletin k 100. výročiu založenia Spolku spišských lekárov a lekárnikov; návrh prednášok na r. 1967; korešpondencia okolo odhalenia pamätnej tabule lekárnikovi A. S. Scherfelovi.
95B II 12a19687
Pracovný plán sekcie na r. 1968; návrh na účasť zahraničných vedcov na vedeckej konferencii k príležitosti 200. výročia založenia Lekárskej fakulty v Trnave.
96B II 12a19697
Plán činnosti sekcie na r. 1969; pozvánka a predbežný program na vedeckú konferenciu k príležitosti 200-ročného jubilea založenia Lekárskej fakulty v Trnave.
97B II 12a19707
Návrh na zriadenie Lekárskeho múzea; návrh na usporiadanie seminára z dejín farmácie na národnom zjazde Slovenskej farmaceutickej spoločnosti v máji 1971; plán činnosti sekcie na r. 1969/70; správa o činnosti za r. 1969–1970; pozvánky na schôdze sekcie.
98B II 12a19717
Korešpondencia s Dr. Gicklhornovou z Viedne; správa o činnosti sekcie za r. 1971.
99B II 12a19727
Pozvánka na poradu sekcie, ktorá sa koná z príležitosti prejednania spôsobu vyučovania dejín medicíny na lekárskych fakultách a zdravotníckych školách; bulletin z Reimanových dní; pracovný plán a správa o činnosti sekcie v r. 1972.
100B II 12a19737
Pozvánky na schôdze sekcie; plán činnosti sekcie na r. 1973.