Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

122B II 12g19697
Plán činnosti sekcie; pozvánky; korešpondencia.
123B II 12g19707
Plán činnosti na r. 1970; vyhodnotenie činnosti sekcie za r. 1970.
124B II 12g19717
Korešpondencia; plán a správa o činnosti sekcie.
125B II 12g19727
Správa o činnosti sekcie za r. 1972; sťažnosť dr. Norberta Duku-Zólyomiho.
126B II 12g19737
Plán činnosti na r. 1973.