Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

136B II 12i19657
Odpis zo zápisu schôdze predsedníctva sekcie o zriadení pobočky sekcie pre dejiny dopravy na Slovensku v Žiline.
137B II 12i19707
Správa o činnosti Oddelenia dejín dopravy.
138B II 12i19717
Korešpondencia o nezrovnalostiach na príprave konferencie k 100. výročiu Košicko-bohumínskej železnice.
139B II 12i19727
Zápisnica z oponentúry prvej časti fakultnej úlohy „Vznik a vývoj Košicko-bohumínskej dráhy“ a „Trate družby z hľadísk hospodárskopolitických“.