Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

38B II 519682
Správa z II. konferencie k dejinám baníctva, 23.V.–24.V.
39B II 519692
Materiály zo sympózia „Z dejín baníctva a hutníctva v Spišsko-gemerskom rudohorí“; príprava konferencie z príležitosti 100. výročia Košicko-bohumínskej železnice.
40B II 519702
Zápisnice z 1. schôdze prípravného výboru vedeckej konferencie ku 100. výročiu Košicko-bohumínskej železnice; zápis z porady skupiny pre výskum C. Clusia v ČSSR.
41B II 519712
Záznam z rokovania o vedcko-technickej konferencii k 100. výročiu Košicko-bohumínskej železnice; zápis zo zasadania prípravného výboru konferencie k 100. výročiu Priemyselnej školy strojníckej v Košiciach.
42B II 519722
Bulletin zo sympózia Voda v službách baníctva, Banská Štiavnica.
43B II 519732
Správa o konferencii k 500. výročiu narodenia Mikuláša Kopernika.