Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

76B II 1019666
Korešpondencia s poľskými historikmi vied a techniky.
77B II 1019676
Korešpondencia so zahraničnými spolupracovníkmi v Anglicku, Rakúsku, Maďarsku, Švajčiarsku.
78B II 1019686
Korešpondencia so zahraničím.
79B II 1019696
Výmena korešpondencie so zahraničnými spolupracovníkmi.
80B II 1019706
Korešpondencia s maďarskými spolupracovníkmi.
81B II 1019716
Korešpondencia so zahraničnými spolupracovníkmi; správa o pobyte hosťa z Viedne.
82B II 1019726
Korešpondencia so zahraničnými spolupracovníkmi.