Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

158B IV 119669
Zoznam vedeckých spoločností pri SAV; štatút Komisie pre organizáciu vedeckých spoločností pri SAV.
159B IV 119679
Správa o činnosti vedeckých spoločností pri SAV v r. 1967.
160B IV 119689
Správy o činnosti vedeckých spoločností pri SAV.
161B IV 119699
Zoznam novozaložených spoločností pri SAV.
162B IV 119709
Správy vedeckých spoločností.
163B IV 119719
Zápisnice zo zasadania Komisie; zoznam vedeckých spoločností pri SAV.
164B IV 119729
Stanovy Slovenskej literárnovednej spoločnosti pri SAV.
165B IV 119739
Správa o činnosti Komisie.