Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

116B II 12e19667
Pozvánka na spoločné zasadnutie Sekcie pre dejiny prírodných, exaktných vied a chémie so Sekciou pre dejiny techniky Spoločnosti; zápisnica zo zasadnutia; zoznam funkcionárov sekcie.
117B II 12e19677
Plán prednášok na r. 1967.
118B II 12e19687
Pozvánka na prednášku; plán prednášok na r. 1968.
119B II 12e19737
Plán prednášok sekcie na r. 1974.
120B II 12e19747
Plán práce na rok 1974.