Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

110B II 12d19697
Zápisnica z ustanovujúcej schôdze Lesníckej a drevárskej sekcie Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky 21.X.1969.
111B II 12d19707
Plán práce na r. 1970; riešenie problémov Lesníckeho, drevárskeho a poľnohospodárskeho múzea v Antole; vyhodnotenie činnosti sekcie za r. 1970.
112B II 12d19717
Umiestnenie Lesníckeho, drevárskeho a poľovníckeho múzea; správa zo seminára v Lesníckom, drevárskom a poľovníckom múzeu v Antole; rámcový plán činnosti na r. 1971.
113B II 12d19727
Zápisnica zo zasadania prípravného výboru konferencie k jubileu A. Kavuljaka; plán činnosti sekcie na r. 1972; správa o činnosti sekcie za r. 1972.
114B II 12d19737
Plán činnosti sekcie na 2. polrok 1973.
115B II 12d19747
Plán práce sekcie na r. 1974.