Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

166B IV 219669
Rozpis rozpočtu na rok 1966; vecné účty.
167B IV 219679
Návrh rozpočtu na r. 1967; rozpis rozpočtu na rok 1967; vecné účty.
168B IV 219689
Rozpis rozpočtu na rok 1968; vecné účty.
169B IV 219699
Návrh rozpočtu na rok 1969; rozpis rozpočtu na rok 1969; odôvodnenie rozpočtu; vecné účty.
170B IV 219709
Vecné účty; návrh rozpočtu; odôvodnenie rozpočtu.
171B IV 219719
Vecné účty; rozpis rozpočtu na r. 1971; odôvodnenie rozpočtu; vyúčtovanie dotácie SAV; komentár k výkazu o vyúčtovaní dotácie SAV.
172B IV 219729
Prehľad o vyúčtovaní dotácií SAV; rozpis a odôvodnenie rozpočtu na r. 1972; vecné účty.
173B IV 219739
Návrh rozpočtu výdavkov na rok 1973; návrh rozpočtu príjmov; návrh plánu činnosti; rozpis rozpočtu na rok 1973.