Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

2B I 119651
Stanovy Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky.
3B I 119661
Premenovanie Spoločnosti na „Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky“ v rámci úpravy zjednocovania stanov vedeckých spoločností.
4B I 119691
Pripomienky k návrhu stanov.
5B I 119721
Žiadosť o registráciu a povolenie činnosti Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky.