Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

71B II 919666
Cestovná správa zo sympózia slovenských a poľských historikov o baníctve a hutníctve v karpatskej oblasti; správa o výskume v Kežmarku vo veci Dr. Belu Alexandra, priekopníka röntgenológie.
72B II 919676
Správa o účasti na slávnostnej konferencii z príležitosti 100. výročia založenia Spolku spišských lekárov a lekárnikov v Kežmarku.
73B II 919686
Správa o účasti na zasadnutí predsedníctva Československej spoločnosti v Prahe; správa o účasti na zasadaní prípravného výboru konferencie o vývoji banského mapovania a banského meračstva v Banskej Štiavnici.
74B II 919696
Správa zo služobnej cesty do Prahy a do Lučenca.
75B II 919736
Správy zo služobných ciest do Prahy.