Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

53B II 719654
Prihlášky členov Spoločnosti; karty členov Spoločnosti.
54B II 719665
Zoznam platieb členských príspevkov slovenských členov Spoločnosti; zoznam členov Slovenského výboru z Východoslovenského kraja.
55B II 719675
Karty členov Spoločnosti; zoznam nezaplatených členských príspevkov.
56B II 719685
Prihlásky členov Spoločnosti; zoznam platieb členských príspevkov.
57B II 719695
Stav členov lesníckej a drevárskej sekcie vo Zvolene k 18.XI.1969; zoznam členov Spoločnosti k 1.VII.1969; karty členov Spoločnosti.
58B II 719705
Zoznam členov Sekcie pre dejiny lekárstva, medicíny a zdravotníctva a veterinárstva; zoznam členov Sekcie pre dejiny prírodných a technických vied; odhlášky členov zo Spoločnosti.
59B II 719715
Zoznamy členov v sekciách; zoznam členov Spoločnosti k 1.VI.1971; žiadosť o zrušenie predplatného časopisu Dejiny vied a techniky.
60B II 719725
Nový doplnený zoznam členov Spoločnosti k 1.II.1972; prihlášky a odhlášky členov Spoločnosti.
61B II 719735
Platenie členských príspevkov; oznámenie zmien bydliska.
62B II 719745
Zoznamy členov Spoločnosti; zoznamy členov podľa sekcií; oznámenie zmien adries.