Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

105B II 12c19697
Plán činnosti sekcie na r. 1969.
106B II 12c19707
Správa o činnosti sekcie za r. 1970.
107B II 12c19717
Správa o činnosti sekcie za r. 1971.
108B II 12c19727
Plán a správa o činnosti sekcie za r. 1972.
109B II 12c19737
Plán práce sekcie na r. 1973; rámcový plán práce sekcie na r. 1974.