Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

44B II 619652
Stav a úlohy v oblasti výskumu dejín vied a techniky na Slovensku (Tibenský).
45B II 619662
Ján Jesenius (Fundárek); Z. T. Huszty, bratislavský osvietenský lekár (Duka).
46B II 619672
Činnosť lekárskych a prírodných spolkov na Slovensku v 2. polovici 19. storočia (Bokesová); spracúvanie dejín baníctva podľa jednotlivých lokalít a kovov (Vlachovič).
47B II 619682
Vznik a vývoj bratislavskej nemocnice (Dohnányi); vývoj banského meračstva a mapovania na Slovensku (Vozár).
48B II 619692
Storočnica Dušana Jurkoviča; vývoj mechanického rozpojovania v rudnom baníctve (Gindl).
49B II 619703
Samuel Tešedík, priekopník slovenskej poľnohospodárskej vedy (O. Gergelyi); geológia ložiska a jeho zvláštnosti (Ilavský); vplyv slovenského baníctva na nemecké baníctvo v 18. a 19. storočí (Hans C., Nemecká spolková republika).
50B II 619713
Emil Malesevics, zoológ a meteorológ (Jurkovič, H.); založenie botanickej záhrady pri Lekárskej fakulte Trnavskej univerzity (Bokesová).
51B II 619724
Dejiny variolizácie na Slovensku (Duka); spomienka na 20. výročie úmrtia Ing. Andreja Kavuljaka.
52B II 619734
Banskoštiavnický vodohospodársky systém a jeho význam pre banskoštiavnicke baníctvo v minulosti (Novák); život a dielo Antona Bernoláka (Gergelyi).