Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

8B II 119651
Zápisnica zo zakladajúceho zhromaždenia Slovenského výboru Československej spoločnosti pre dejiny vied a techniky; návrh na ustanovenie Slovenského výboru Československej spoločnosti pri SAV.
9B II 119691
Zápisnica z II. valného zhromaždenia Spoločnosti a príloha k nej; prezenčná listina z II. valného zhromaždenia; zápisnica zo schôdze členov Spoločnosti.
10B II 119701
Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie; kandidátka na mimoriadne valné zhromaždenie; odvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.
11B II 119731
Pozdravy a príhovory; zápisnica z III. valného zhromaždenia; prezenčná listina.