Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

12B II 2a19661
Zápisnice zo zasadania hlavného výboru Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky.
13B II 2a19671
Záspinice zo zasadania hlavného výboru Spoločnosti.
14B II 2a19681
Záspinice zo zasadania hlavného výboru Spoločnosti.
15B II 2a19691
Záspinice zo zasadania hlavného výboru Spoločnosti.
16B II 2a19701
Záspinice zo zasadania hlavného výboru Spoločnosti.
17B II 2a19711
Záspinice zo zasadania hlavného výboru Spoločnosti.
18B II 2a19721
Záspinice zo zasadania hlavného výboru Spoločnosti.
19B II 2a19731
Záspinice zo zasadania hlavného výboru Spoločnosti.