Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

101B II 12b19657
Zoznam funkcionárov sekcie; zápisnica zo zasadania sekcie.
102B II 12b19667
Plán práce na 2. polrok 1966; správa o činnosti sekcie za r. 1966; zápisnica zo zasadnutia sekcie zo 16.XII.
103B II 12b19677
Plán činnosti sekcie na r. 1967; zápisnica zo schôdze sekcie.
104B II 12b19687
Plán práce sekcie; správa o činnosti sekcie za r. 1968.