Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

127B II 12h19667
Správa o činnosti za r. 1966.
128B II 12h19677
Návrh plánu činnosti na r. 1967; správa o činnosti za rok 1967.
129B II 12h19687
Pracovný plán na r. 1968.
130B II 12h19697
Plán činnosti sekcie na r. 1969.
131B II 12h19707
Navrhnutie J. Tibenského do čestného predsedníctva Medzinárodného sympózia „Slovenská technika v 18.–20. storočí“; korešpondencia a zápisy zo zasadnutia prípravného výboru osláv M. Hella; bibliografia M. Hella; plán činnosti sekcie.
132B II 12h19717
Pozvánka na zasadnutie Vedeckej rady Slovenského banského múzea; zápisnica zo zasadnutia Vedeckej rady Slovenského banského múzea; plán činnosti na r. 1971.
133B II 12h19727
Plán akcií na r. 1972; hodnotenie činnosti sekcie za r. 1972.
134B II 12h19737
Plán činnosti sekcie na r. 1973.
135B II 12h19747
Plán práce a činnosti na r. 1974.