Logo ÚA SAVLogo CSČ SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností
FondyZbierky
Bratislavský lekársky a prírodovedný spolok [1856–1938]
Cisársko–kráľovská poľnohospodárska spoločnosť vo Viedni [1823 – 1850]
Dolnorakúsky remeselnícky spolok [1828–1850]
Jednota slovenských matematikov a fyzikov [1987–1995]
Klub inžinierov Slovákov
Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV [1961–1966]
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV [1955–1982]
Slovenská demografická a štatistická spoločnosť pri SAV
Slovenská entomologická spoločnosť pri SAV [1965–1984]
Slovenská geografická spoločnosť pri SAV [1946–1980]
Slovenská historická spoločnosť pri SAV [1945–1989]
Slovenská historická spoločnosť pri SAV - dodatok [1958–2008]
Slovenská chemická spoločnosť pri SAV [1946–1974]
Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV [1959–1971]
Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV [1956–1989]
Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV [1964–1974]
Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV [1951–1970]
Spolok chemikov Slovákov [1940-1963]
Svojchémia [1947–1952]
Základná organizácia ROH pri Ústavoch spoločenských vied SAV [1958–1982]
Zväz protifašistických bojovníkov pri SAV