Logo ÚA SAVLogo SAV
Štart » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností
Fondy Zbierky
Bratislavský lekársky a prírodovedný spolok [1856–1938]
Cisársko-kráľovský prírodovedný spolok [1823 – 1850]
Dolnorakúsky remeselnícky spolok [1828 – 1849]
Jednota slovenských matematikov a fyzikov [1987–1998]
Klub inžinierov Slovákov
Slovenská antropologická spoločnosť [1961–1966]
Slovenská botanická spoločnosť [1953–1982]
Slovenská demografická spoločnosť
Slovenská entomologická spoločnosť [1965–1984]
Slovenská geografická spoločnosť [1946–1979]
Slovenská historická spoločnosť [1946–1989]
Slovenská historická spoločnosť - dodatok [1989–2005]
Slovenská chemická spoločnosť
Slovenská meteorologická spoločnosť
Slovenská národopisná spoločnosť
Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky
Spolok chemikov Slovákov
Svojchémia [1947–1952]
Základná organizácia ROH pri Ústavoch spoločenských vied SAV [1958–1981]
Zväz protifašistických bojovníkov pri SAV