Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Slovenská národopisná spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:37166
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1956-1989
Rozsah:1 kr.
Počet inventárnych jednotiek:29
Spracovateľ:
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: