Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

119561
Delegovanie nástupcu Povereníctva kultúry do prípravného výboru Slovenskej národopisnej spoločnosti.
219571
Pozvanie na schôdzi Prípravného výboru Spoločnosti československých národopiscov; návrh na menovanie slovenských členov do Výboru Spoločnosti československých národopiscov; návrh na menovanie predsedu budúcej slovenskej národopisnej spoločnosti M. Markuša za prvého podpredsedu československej spoločnosti; ohlas Národopisného ústavu na iniciatívu Prípravného výboru Spoločnosti československých národopiscov vo veci vypracovania a vyhodnotenia národopisnej terminológie.
319581
Zápisnica zo schôdze Prípravného výboru Slovenskej národopisnej spoločnosti; delegovanie zástupcu Sekcie spoločenských vied SAV do výboru Slovenskej národopisnej spoločnosti.
419591
Správa o činnosti Slovenskej národopisnej spoločnosti za r. 1959; žiadosť Národopisného ústavu SAV o skoordinovanie vedeckých plánov so Slovenskou národopisnou spoločnosťou; záznam zo schôdze redakčnej rady Správ spoločnosti československých národopiscov.
519611
Zápisnica zo zakladajúceho zhromaždenia Východoslovenskej odbočky Slovenskej národopisnej spoločnosti; zápisnica z 1. aktívu Východoslovenskej odbočky Slovenskej národopisnej spoločnosti.
619641
Správa o činnosti Slovenskej národopisnej spoločnosti za r. 1964; výpis zo zasadnutia Národopisnej spoločnosti československej.
719651
Správa o rokovaní Hlavného výboru Národopisnej spoločnosti československej v Brne.
819661
Obežník Slovenskej národopisnej spoločnosti o pracovných výsledkoch v r. 1965.
919671
Obežník Slovenskej národopisnej spoločnosti o pracovných výsledkoch v r. 1966; plán seminára Slovenskej národopisnej spoločnosti o rozpracovaných vedeckých prácach nových členov.
1019681
Oznámenie o vytvorení Agrárno-etnografickej komisie pri Slovenskej národopisnej spoločnosti; návrh Slovenskej národopisnej spoločnosti na vytvorenie centrálnej evidencie národopisných filmov v Národopisnom ústave SAV.
1119691
Správa o činnosti Slovenskej národopisnej spoločnosti za r. 1969; prehľad novozvolených členov Výboru Slovenskej národopisnej spoločnosti; pozvánka na výročnú konferenciu Národopisnej spoločnosti československej.
1219701
Správa o činnosti a hospodárení Slovenskej národopisnej spoločnosti za r. 1970; pozvánka na prednášku Slovenskej národopisnej spoločnosti o kolonizácii na valašskom práve; žiadosť o finančnú výpomoc pri vydaní spoločného časopisu Slovenskej národopisnej spoločnosti a Národopisnej spoločnosti československej „Národopisný věstnik československý“ v r. 1970.
1319711
Zápisnice zo zasadnutí Výboru Slovenskej národopisnej spoločnosti; správa o činnosti a hospodárení Slovenskej národopisnej spoločnosti za r. 1971; analýza odborno-politickej činnosti Slovenskej národopisnej spoločnosti.
1419721
Zápisnica z porady rozšíreného predsedníctva Výboru Slovenskej národopisnej spoločnosti; správa o činnosti Slovenskej národopisnej spoločnosti za r. 1972; návrh kandidátky Výboru Slovenskej národopisnej spoločnosti na r. 1972–1975; oznámenie o novom zložení Výboru Slovenskej národopisnej spoločnosti; návrh rozpočtu Slovenskej národopisnej spoločnosti na r. 1973 a plán vedeckovýskumnej a zberateľskej činnosti spoločnosti; poznámky na semináre a akcie Slovenskej národopisnej spoločnosti.
1519731
Obežník Slovenskej národopisnej spoločnosti o výsledkoch činnosti v r. 1972; pozvánka na schôdzu výboru Slovenskej národopisnej spoločnosti; zmena na poste vedeckého tajomníka Slovenskej národopisnej spoločnosti; pozvánka na seminár.
1619741
Menovanie Výboru Slovenskej národopisnej spoločnosti o vytvorení komisie na vypracovanie dohody medzi Slovenskou národopisnou spoločnosťou a Maďarskou národopisnou spoločnosťou; informácia o priebehu rokovaní medzi Slovenskou národopisnou spoločnosťou a Maďarskou národopisnou spoločnosťou.
1719761
Plán vedeckovýskumnej a zberateľskej činnosti Slovenskej národopisnej spoločnosti na r. 1976; žiadosť Slovenskej národopisnej spoločnosti a Konštituovanie komisie pre národopisnú terminológiu pri Historickej sekcii Kolégia vied o spoločnosti.
1819781
Oznámenie o účasti pracovníkov Národopisného ústavu SAV na Valnom zhromaždení Slovenskej národopisnej spoločnosti v Bratislave; návrh Národopisného ústavu SAV na menovanie nových členov Výboru Slovenskej národopisnej spoločnosti; register dokumentačného fondu Slovenskej národopisnej spoločnosti za r. 1957–1978.
1919791
Plán vedeckovýskumnej a zberateľskej činnosti Slovenskej národopisnej spoločnosti na r. 1979; správa o činnosti Slovenskej národopisnej spoločnosti za r. 1979 a plán na r. 1980.
2019801
Správa o vedeckovýskumnej činnosti Slovenskej národopisnej spoločnosti za r. 1980 a plán na r. 1981; žiadosť Slovenskej národopisnej spoločnosti o pomoc pri riešení jej priestorovej situácie.
2119811
Správa o vedeckovýskumnej činnosti Slovenskej národopisnej spoločnosti za r. 1981 a plán na r. 1982; dohoda o spolupráci medzi Slovenskou národopisnou spoločnosťou a Maďarskou národopisnou spoločnosťou na roky 1981–1987.
2219821
Správa o vedeckovýskumnej činnosti Slovenskej národopisnej spoločnosti za rok 1982 a plán na r. 1983.
2319831
Obežník Slovenskej národopisnej spoločnosti o výsledkoch činnosti v r. 1982.
2419841
Zápisnica zo zasadania Výboru Slovenskej národopisnej spoločnosti; správa o priebehu vedeckej konferencie Slovenskej národopisnej spoločnosti „Úloha národopisnej vedy pri formovaní súčasnej socialistickej kultúry a IX. Riadne valné zhromaždenie Slovenskej národopisnej spoločnosti“ 23.V.–25.V.1984.
2519851
Rozpis prostriedkov na výskumnú činnosť Slovenskej národopisnej spoločnosti.
2619861
Správa o činnosti Slovenskej národopisnej spoločnosti za r. 1986.
2719871
Zápisnica zo zasadnutia Výboru Slovenskej národopisnej spoločnosti; správa o činnosti Slovenskej národopisnej spoločnosti za r. 1987.
2819881
Stručná informácia o výskumoch Slovenskej národopisnej spoločnosti v r. 1987 a plán na r. 1988.
2919891
Oznámenie o udelení cien Slovenskej národopisnej spoločnosti pracovníkom Národopisného ústavu SAV v kategórii vedecko-organizačnej činnosti, vedecko-popularizačnej činnosti a kategórii vedecko-odbornej.