Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská národopisná spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár

Úvod k inventáru

Materiál Slovenskej národopisnej spoločnosti je z r. 1956–1989 a bol vyčlenený z písomností Národopisného ústavu SAV.