Logo ÚA SAVLogo CSČ SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV
FondyZbierky
Archeologický ústav SAV [1933–1981]
Astronomický ústav SAV [1940–1966]
Astronomický ústav SAV - Oddelenie medziplanetárnej hmoty [1955–1975]
Botanický ústav SAV [1952–1962]
Botanický ústav SAV II. [1990–2009]
Ekonomický ústav SAV [1954–1971]
Ekonomický ústav SAV II. [1962–1991]
Elektrotechnický ústav SAV [1955–1967]
Fyzikálny ústav SAV [1959–1983]
Geofyzikálny ústav SAV [1953–1974]
Geofyzikálny ústav SAV II. [1956–1986]
Geologický ústav SAV
Historický ústav SAV [1948–1976]
Historický ústav SAV II. [1954–1989]
Chemický ústav SAV [1953–1995]
Inštitút jazykov SAV [1962–2008]
Kabinet dejín lekárskych a biologických vied SAV [1955–1960]
Kabinet orientalistiky SAV [1959–1980]
Kabinet pre históriu technických a prírodných vied na Slovensku [1954–1961]
Laboratórium strojníctva a hutníctva SAV
Matematický ústav SAV [1970–1999]
Národopisný ústav SAV [1949–1994]
Organizačné stredisko vedeckých spoločností SAV [1965–1994]
Pracoviská biologických vied SAV [1955–1974]
Riaditeľstvo výstavby pracovísk SAV [1934–2009]
Spoločenskovedný ústav SAV [1959–2000]
Štátne magnetické a geofyzikálne observatórium [1882–1965]
Technicko-hospodárska správa chemických ústavov SAV [1950–1968]
Technicko-hospodárska správa ústavov matematických a prírodných vied SAV
Technicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV
Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav baníctva SAV [1953–1968]
Ústav dejín európskych socialistických krajín SAV [1950–1982]
Ústav etnológie SAV [1964–2009]
Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV [1975–1979]
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
Ústav experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV [1956–2003]
Ústav experimentálnej fyziky SAV [1963–1969]
Ústav experimentálnej chirurgie SAV [1955–1966]
Ústav experimentálnej pedagogiky SAV [1972–1993]
Ústav experimentálnej psychológie SAV [1952–1969]
Ústav filozofie a sociológie SAV [1953–1980]
Ústav kovových materiálov SAV [1952–1973]
Ústav merania a meracej techniky SAV
Ústav slovenskej literatúry SAV [1946–1993]
Ústav svetovej literatúry SAV [(1951) 1964–2006]
Ústav štátu a práva SAV – 1. časť [1950–1969]
Ústav štátu a práva SAV – 3. časť [1966–1985]
Ústav vedeckého ateizmu SAV [1971–1990]
Ústav vlastností hornín SAV
Ústredie pre vynálezy a objavy SAV I. [1951–1994]
Ústredie pre vynálezy a objavy SAV II. [1951–1994]
Ústredná knižnica SAV [1951–1970]
Virologický ústav SAV
Výpočtové stredisko SAV [1951–2000]