Logo ÚA SAVLogo CSČ SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV
FondyZbierky
Riadiace orgány SAV I. [(1951) 1953–1989 (1992)]
Riadiace orgány SAV II. [(1950) 1990-2002 (2006)]
Sekcie vied [1953-1962]
Vedecké kolégiá - 1. organizačné obdobie [(1959) 1962-1966 (1977)]
Vedecké kolégiá - 2. organizačné obdobie [(1966) 1968-1970]
Vedecké kolégiá - 3. organizačné obdobie [(1967) 1971-1974]
Vedecké kolégiá - 4. organizačné obdobie [1975-1980]
Vedecké kolégiá - 5. organizačné obdobie [(1980) 1981-1983 (1985)]
Vedecké kolégiá - 6. organizačné obdobie [1984-1987 (1990)]
Vedecké kolégiá - 7. organizačné obdobie [(1987) 1988-1992 (1993)]
Vedecké kolégiá - 8. organizačné obdobie [(1975) 1993-1999]
Vedecké centrá [1979-1990]