Logo ÚA SAVLogo SAV
Štart » Fondy » Fondy orgánov SAV
Fondy Zbierky
Riadiace orgány SAV I. [(1952) 1953-1990]
Riadiace orgány SAV II. [1990 – 2001]
Sekcie vied [(1952) 1953-1961]
Vedecké kolégiá - 1. organizačné obdobie [1962-1966]
Vedecké kolégiá - 2. organizačné obdobie [1968-1970]
Vedecké kolégiá - 3. organizačné obdobie [1971-1974]
Vedecké kolégiá - 4. organizačné obdobie [1975-1980]
Vedecké kolégiá - 5. organizačné obdobie [1981-1983]
Vedecké kolégiá - 6. organizačné obdobie [1984-1987]
Vedecké kolégiá - 7. organizačné obdobie [1988-1992]
Vedecké kolégiá - 8. organizačné obdobie [1993-1999]
Vedecké centrá [1979-1990]