Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy orgánov SAV
FondyZbierky
Riadiace orgány SAV I. [1951-1992]
Riadiace orgány SAV II. [1950–2006]
Sekcie vied [1953-1962]
Vedecké kolégiá - 1. organizačné obdobie [1959-1977]
Vedecké kolégiá - 2. organizačné obdobie [1966-1974]
Vedecké kolégiá - 3. organizačné obdobie [1967-1974]
Vedecké kolégiá - 4. organizačné obdobie [1975-1980]
Vedecké kolégiá - 5. organizačné obdobie [1980-1985]
Vedecké kolégiá - 6. organizačné obdobie [1984-1990]
Vedecké kolégiá - 7. organizačné obdobie [1987-1993]
Vedecké kolégiá - 8. organizačné obdobie [1975-1999]
Vedecké centrá [1979-1990]