Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Slovenská meteorologická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1959–1971
Rozsah:1 kr.
Počet inventárnych jednotiek:96
Spracovateľ:Rapošová, Elena
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1981
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: