Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

1I19591
Návrh organizačného poriadku; zvolanie ustanovujúceho zjazdu Slovenskej meteorologickej spoločnosti na 22.I.1960.
2I19601
Správa Sekcie matematických a prírodných vied SAV o založení Československej meteorologickej spoločnosti – Slovenskej skupiny pri SAV; schválenie založenia Československej meteorologickej spoločnosti – Slovenskej skupiny pri SAV.
3I19651
Návrh Slovenskej skupiny Československej meteorologickej spoločonosti pri SAV na premenovanie Spoločnosti na Slovenskú meteorologickú spoločnosť pri SAV.