Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

70VIII19601
Pozvánka na Meteorologentagung do Eisenachu.
71VIII19621
Návrh plánu zahraničných stykov na rok 1962.
72VIII19631
Bezdevízové študijné cesty – výmena členov Československej meteorologickej spoločnosti – do zahraničia.
73VIII19651
Korešpondencia so zahraničnými partnermi.
74VIII19661
Korešpondencia so zahraničnými partnermi.
75VIII19671
Korešpondencia so zahraničnými partnermi.
76VIII19681
Protokol o spolupráci Československej meteorologickej spoločnosti s Maďarskou meteorologickou spoločnosťou.
77VIII19701
Korešpondencia so zahraničnými spolupracovníkmi.