Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

85IX.b19601
Rozpočet Československej meteorologickej spoločnosti Slovenskej skupiny pri SAV na rok 1960 a jeho odôvodnenie; požiadavka na rozpčet pre 3. päťročnicu; vyúčtovanie pridelených peňazí ku dňu 19.XII.1960.
86IX.b19611
Rozpočet na rok 1961.
87IX.b19621
Návrh rozpočtu výdavkov a príjmov na rok 1962; rozpis rozpočtu na r. 1962; žiadosť o zvýšenie rozpočtu na r. 1962; vyúčtovanie dotácie; komentár k návrhu výdavkov na r. 1962.
88IX.b19631
Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na r. 1963 a komentár k plánu a rozpočtu na r. 1963; rozpis rozpočtu na r. 1963 a finančný výkaz za r. 1963.
89IX.b19641
Návrh rozpočtu a príjmov na r. 1964; rozpis predbežnej dotácie na r. 1964; rozpis rozpočtu na r. 1964; inventarizácia základných prostriedkov; vyúčtovanie dotácie za obdobie 1.I.–31.XII.1964.
90IX.b19651
Zdôvodnenie rozpočtu Spoločnosti na r. 1965; správa o finančnej revízii.
91IX.b19661
Návrh rozpočtu a príjmu na rok 1966 a zdôvodnenie rozpočtu na r. 1966; rozpis rozpočtu a dotácie pre Československú meteorologickú spoločnosť – Slovenskú skupinu na r. 1966.
92IX.b19671
Pozvánka na prerokovanie rozpočtu na r. 1967.
93IX.b19681
Dôvodová správa k rozpočtu na r. 1968; rozpis rozpočtu na r. 1968.
94IX.b19691
Schválenie rozpočtu na r. 1969.
95IX.b19701
Návrh rozpočtu na r. 1970; schválenie rozpočtu; správa revíznej komisie o hospodárení v Slovenskej meteorologickej spoločnosti v r. 1968–1970.
96IX.b19711
Návrh rozpočtu výdavkov a príjmov Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV na r. 1971.