Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

5III19601
Pozvánky na zasadanie Československej meteorologickej spoločnosti – Slovenskej skupiny SAV.
6III19621
Pozvánka na zasadanie výboru spoločnosti.
7III19641
Zápisnica z mimoriadnej schôdze členov výboru pre prípravu osláv 65. narodenín prof. Končeka.
8III19651
Pozvánka na mimoriadnu členskú schôdzu; prezenčná listina zo schôdze konanej 8.V.1965.
9III19661
Zápisnice z výboru Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV z 12.I. a 2.XII.
10III19671
Zápisnice z výboru Slovenskej meteorologickej spoločnosti z 5.I., 25.IV. a 31.XI.
11III19681
Zápisnica z výborovej schôdze Slovenskej meteorologickej spoločnosti zo 17.IX.; návrh kandidátky nového výboru Spoločnosti.
12III19691
Zápisnice z výborových schôdzí Slovenskej meteorologickej spoločnosti 12.V. a 3.IX.; pozvánka na rozšírenú výborovú schôdzu na 3.XI.