Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

13IV19601
Pozvánka na ustanovujúce valné zhromaždenie 22.I.
14IV19621
Návrh na predĺženie periodicity valných zhromaždení na každý 3. rok.
15IV19651
Pozvánka na valné zhromaždenie Slovenskej skupiny Československej meteorologickej spoločnosti pri SAV; prezenčná listina z valného zhromaždenia z 15.I.; správa o činnosti Slovenskej skupiny Československej meteorologickej spoločnosti za obdobie 1962–1964.
16IV19681
Pozvánka na valné zhromaždenie Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV.