Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

38VI.b19641
Prehľad referátov prihlásených na konferenciu.
39VI.b19651
Korešpondencia týkajúca sa prípravy Seminára o problémoch horskej meteorológie v Tatranskej Lomnici 5.X.–7.X.; program seminára.
40VI.b19661
Urgencia zverejnenia správy o „Seminári o problémoch horskej meteorológie“ v Meteorologických správach Hydrometeorologického ústavu.
41VI.b19671
Tézy seminára o problémoch regionálnej meteorológie a klimatológie; pozvánka na Seminár o problémoch regionálnej meteorológie a klimatológie usporiadaný Slovenskou meteorologickou spoločnosťou 17.X.–19.X. v Jasnej.
42VI.b19681
Prezenčná listina zo Seminára konaného 22.III.; korešpondencia k príprave seminára.
43VI.b19691
Pozvanie zahraničných hostí na seminár usporiadaný z príležitosti 70. narodenín prof. Dr. M. Končeka v Smoleniciach.
44VI.b19701
Program konferencie o miestnej klíme; správa o konferencii „Miestna klíma“.