Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

27VI.a1960 1
Pozvánka na prednášku doc. M. Orlicza.
28VI.a19611
Pozvánky na prednášky; korešpondencia k príprave prednášok.
29VI.a19621
Pozvánky; prezenčné listiny z prednášok; návrh na prednášky v zimnom semestri 1962/63.
30VI.a19631
Pozvánky; prezenčné listiny z prednášok.
31VI.a19641
Pozvánky; prezenčné listiny z prednášok.
32VI.a19651
Prezenčné listiny z prednášok; pozvánky.
33VI.a19661
Pozvánky; prezenčné listiny z prednášok.
34VI.a19671
Pozvánky; prezenčné listiny z prednášok.
35VI.a19681
Pozvánky; prezenčné listiny z prednášok; plán prednášok.
36VI.a19691
Pozvánky; prezenčné listiny z prednášok.
37VI.a19701
Pozvánky; prezenčné listiny z prednášok.