Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

4II19651
Zápisnica z X. zasadania Vedeckého kolégia matematicko-fyzikálnych vied SAV z 20.II.1965.