Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

78IX.a19611
Návrh Československej meteorologickej spoločnosti na vytvorenie spoločného útvaru pre všetky vedecké spoločnosti pri SAV.
79IX.a19641
Oznámenie o ustanovaní a kompetencii Komisie pre organizáciu vedeckých spoločností pri SAV.
80IX.a19651
Plán úloh Komisie.
81IX.a19661
Štatút Komisie pre organizáciu vedeckých spoločností SAV v Bratislave.
82IX.a19671
Zápis z aktívu predsedov a tajomníkov vedeckých spoločností pri SAV z 23.I.1967; obežník vedeckým spoločnostiam pri SAV od Komisie.
83IX.a19691
Vyjadrenie Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV k založeniu Slovenskej bioklimatologickej spoločnosti.
84IX.a19701
Zoznam vedeckých spoločností organizovaných pri SAV.