Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

45VI.c19661
Technické pravidlá pre evidenciu zbierok meteorologických pamiatok; smernice pre správu zbierok meteorologických pamiatok; plán činnosti Správy zbierok meteorologických pamiatok na r. 1966; správa o činnosti komisie pre meteorologické pamiatky za 2. polrok 1966:
46VI.c19671
Správa o činnosti komisie za 3. štvrťrok 1967.
47VI.c19681
Správa o činnosti komisie za 1. štvrťrok 1968; korešpondencia o záchrane pamiatok.