Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

59VII19601
Prilhášky nových členov.
60VII19611
Zoznam členov Československej meteorologickej spoločnosti – Slovenskej skupiny pri SAV, ktoré nie sú zamestnancami SAV.
61VII19621
Noví členovia spoločnosti; zoznam členov Československej meteorologickej spoločnosti – Slovenskej skupiny pri SAV; zoznam neplatiacich členov.
62VII19631
Zoznam funkcionárov Slovenskej skupiny – Československej meteorologickej spoločnosti; doplnený zoznam členov Slovenskej skupiny Československej meteorologickej spoločnosti k 31.X.1963.
63VII19641
Oprava v zozname členov Slovenskej skupiny Československej meteorologickej spoločnosti.
64VII19651
Zmena trvalého bydliska.
65VII19661
Oznámenie zmeny adresy.
66VII19671
Odhlásenie členstva; administratívne práce v roku 1967.
67VII19681
Zoznam novoprijatých členov Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV; prilhášky za člena Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV.
68VII19691
Administratívne práce za r. 1969.
69VII19701
Oznámenie zmeny adresy.