Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

17V19611
Plán pracovnej náplne Československej meteorologickej spoločnosti – Slovenskej skupiny na rok 1961; správa o činnosti za rok 1961.
18V19621
Prehľad činnosti Slovenskej skupiny Československej meteorologickej spoločnosti pri SAV za rok 1962.
19V19631
Plán činnosti Československej meteorologickej spoločnosti Slovenskej skupiny za r. 1963; prehľad činnosti za 1. polrok 1963 a za rok 1963.
20V19641
Plán činnosti Slovenskej skupiny Československej meteorologickej spoločnosti pri SAV na r. 1964; správa o činnosti Spoločnosti za 1. štvrťrok 1964 a za r. 1964.
21V19651
Plán činnosti na r. 1965; správy o činnosti Slovenskej skupiny Československej meteorologickej spoločnosti pri SAV za 1. polrok, za 2. polrok a za rok 1965.
22V19661
Plán činnosti Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV na r. 1966; správy o činnosti spoločnosti za 1. polrok, za 2. polrok a za rok 1966; hodnotenie činnosti za rok 1966.
23V19671
Rámcový plán činnosti Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV na r. 1967; údaje o Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV; správa o činnosti z obdobia 1965–1967.
24V19681
Správa o činnosti Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV za 1. polrok a za rok 1968.
25V19691
Správa o činnosti Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV za rok 1969.
26V19701
Plán činnosti Slovenskej meteorologickej spoločnosti pri SAV na r. 1971; zhodnotenie činnosti za obdobie 1968–1969; správa o činnosti za rok 1970.