Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Slovenská meteorologická spoločnosť pri SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

48VI.d19601
Spolupráca so Socialistickou akadémiou; s Hydrometeorologickým ústavom; s Československou meteorologickou spoločnosťou pri ČSAV.
49VI.d19611
Spolupráca s Hydrometeorologickým ústavom; s Meteorologickým ústavom Karlovej univerzity; s Československou meteorologickou spoločnosťou.
50VI.d19621
Spolupráca s jednotlivcami (s Aloisom Gregorom, Dr. Podzímkom, Quittom, Píchom, Ing. Kňazovickým); s Terminologickou komisiou Československej meteorologickej spoločnosti.
51VI.d19631
Spolupráca so Socialistickou akadémiou; so Slovenským vydavateľstvom pôdohospodárskej literatúry; odborom Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo; s Historickým ústavom SAV – Oddelením dejín vied a techniky.
52VI.d19641
Spolupáca s Československou meteorologickou spoločnosťou pri ČSAV; s Ústavom fyziky atmosféry ČSAV; s Hydrometeorologickým ústavom; s Vysokou školou poľnohospodárskou v Nitre; s Dr. J. Jílkom; s Terminologickou komisiou Československej meteorologickej spoločnosti.
53VI.d19651
Spolupráca s Československou bioklimatologickou spoločnosťou; so správou TANAP-u; s Československou meteorologickou spoločnosťou pri ČSAV; s Ústavom fyziky atmosféry ČSAV; s Mestskou hygienickou epidemiologickou stanicou v Bratislave; s Hydrometeorologickým ústavom.
54VI.d19661
Spolupráca s Československou meteorologickou spoločnosťou ČSAV; s Výskumným ústavom lesného hospodárstva vo Zvolene; s Vysokou školou poľnohospodárskou v Nitre; s Meteorologickou stanicou v Mikulove.
55VI.d19671
Spolupráca so Štátnou vedeckou knižnicou Košice; s Československou meteorologickou spoločnosťou ČSAV; s Dr. A. Gillingerom; s Hydrometeorologickým ústavom.
56VI.d19681
Spolupráca s Vysokou školou zemědelskou v Brne; s Ústavom fyziky atmosféry ČSAV; s Hydrometeorologickým ústavom; s Výskumným ústavom lesného hospodárstva vo Zvolene; so Slovenským banským múzeom v Banskej Štiavnici; s Technickým múzeom v Košiciach.
57VI.d19691
Spolupráca so Slovenskou geografickou spoločnosťou; s Československou meteorologickou spoločnosťou.
58VI.d19701
Spolupráca s Archeologickým ústavom SAV; so Slovenskou zemepisnou spoločnosťou pri SAV; s Československou meteorologickou spoločnosťou; s Vojenskou akadémiou v Brne.