Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Thurzo, Viliam
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Thurzo, Viliam – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1922–1984 (1985)
Rozsah:23 kr. + 2 albumy
Počet inventárnych jednotiek:758
Spracovateľ:Charvátová, Jarmila
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1986
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: