Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Thurzo, Viliam
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

383II B1950–195513
Československý červený kríž – predseda divízie pre Slovensko (reorganizácia, zrušenie akčného výboru). [ 4 fol. ]
384II B1973–198313
Československý mierový výbor – podpredseda, Slovenská mierová rada – predseda (hlásenia o činnosti, schválenie V. Thurzu ako kandidáta do Svetovej rady mieru, pozvánky na aktívy a zasadania Slovenskej mierovej rady, informatívna správa o doterajšej realizácii výsledkov Svetového kongresu mierových síl v mierovom hnutí na Slovensku). [ 26 fol. ]
385II B198313
Československý výbor pre európsku bezpečnosť a spoluprácu – člen predsedníctva (pozvánky na zasadania). [ 3 fol. ]