Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Thurzo, Viliam
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

373II A 2b195713
Odborná komisia pre zdravotníctvo pri SAV (pozvanie na zasadanie). [ 1 fol. ]
374II A 2b1953–198313
Ústav experimentálnej onkológie SAV – riaditeľ (správy oddelení, záväzky pracovníkov, ústavné úlohy, pozvánky na seminár, odmeny, zasadania vedeckej rady ústavu, oficiálne vyhlásenia pracovníkov k politickým udalostiam, tlač). [ 65 fol. ]
375II A 2b197213
Vedecké kolégium všeobecnej biológie SAV – člen (stanovisko vedeckého kolégia k udeleniu cien SAV za popularizačnú činnosť, k záveru celoštátneho sympózia „Vírusy a nádory“ v Benešove, zápisnice zo zasadaní). [ 22 fol. ]