Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Thurzo, Viliam
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

376II A 2c1953–197413
Československá lekárska spoločnosť J. E. Purkyně – predseda onkologickej spoločnosti (pozvánky na zasadania výboru, zvolenia na zjazd delegátov, zápis zo schôdzí Biogyzikálnej sekcie). [ 21 fol. ]
377II A 2c1955–198513
Komisia pre vedu Výboru pre štátnu cenu K. Gottwalda – člen (pozvánky na zasadania, programy). [ 17 fol. ]
378II A 2c194213
Laboratórium Sanatória Penzijného ústavu súkromných úradníkov Nový Smokovec – vedúci (záznamy o pacientoch). [ 14 fol. ]
379II A 2c194713
Medzinárodná rádiová komisia – člen (zápisy zo zasadaní a porád, rozdelenie rádia štátnym nemocnicam v ČSSR). [ 9 fol. ]
380II A 2c195413
Poradný zbor oblastného hygienika Povereníctva zdravotníctva – člen (poverenia o hygienickej a protiepidemiologickej starostlivosti). [ 3 fol. ]
381II A 2c1955–198313
Vedecká rada Ministerstva zdravotníctva ČSSR, SSR – člen (zápisy zo zasadaní, zoznam členov, uznesenia). [ 31 fol. ]
382II A 2c1945–195813
Vedecký poradný zbor pri Povereníctve zdravotníctva – zdravotný radca, člen byra, expert (pozvánky na porady, uznesenie o opatreniach k účinnému boju proti zhubným nádorom, plnenie úloh, správa o vykonaní uznesenia Zboru povereníkov č. 332 zo dňa 1.IX.1958 na zvýšenie efektívnosti vynakladania prostriedkov pre financovanie technického rozvoja vo výskumných ústavoch Povereníctva zdravotníctva). [ 19 fol. ]