Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Thurzo, Viliam
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

397III C1962–197515
Zoznam publikačnej a verejnej činnosti. [ 79 fol. ]
398III C1958–1960, 1963, 1970–198115
Správy o činnosti v SAV. [ 73 fol. ]
399III C1956–197115
Zoznam zahraničných ciest. [ 6 fol. ]
400III C1970–197215
Hodnotenie vlastnej práce v rokoch 1970–1972. [ 7 fol. ]
401III C1943–194415
Správa o ilegálnej činnosti v rokoch 1943–1944. [ 2 fol., 3x ]